מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220

המאבק ההסברתי למניעת סמים ואלכוהול

החזון: בית ג'אן ללא סמים, אלכוהול ואלימות

זייד מרעי 050-4003393