המרכז לגיל הרך

גאדה מנסור - מנהלת גיל רך בית ג'ן

052-444-9109

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220