תכנון ובניה

תוכניות בית ג'אן

 

  • תוכנית המתאר הנוכחית : ג-685  - לחץ כאן

  • התוכנית החדשה מאתר משרד הפנים - לחץ כאן - > מספר תוכנית ג/20099 > סינון.

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220