מחלקת תברואה ורישוי עסקים

 • אנשי קשר וקבלת קהל:

 1. סדיק נג'ם: 050-8440005 – 04-9802220 – ימים א-ה 8:00 -16:00 .

 2. ד"ר בשארה ריאד (וטרינר): 052-4687665 – ימים – ב+ה 12:00 – 16:00 .

 

 • כללי:

מח' תברואה אחת המחלקות החיוניות ברשות המקומית העובדת במגע ישיר עם התושבים, ומגשרת בינם לבין מוסדות ממשלתיים וגורמי חוץ אשר מעורבים ופותרים הרבה בעיות ומטרדים שנוגעים להם ישירות.

 

למחלקה כל מיני תפקידים שמטרתם בראש וראשונה מניעת סכנת חיים, ושמירה על שלום הציבור ואיכות נאותה של הסביבה כגון:

 1. טיפול בפינוי האשפה והניקיון באופן סדיר ומתמיד, דרך קבלן שעובד על פי חוזה, ומעקב אחרי התנהלות העבודה וביצועה על הצד הטוב ובהתאם לחוזה.

 2. טיפול בבעיות ביוב, חיבור בתי אב, אחזקה ושמירת המערכות והסרת מטרדים המהווים סכנה לציבור.  העבודה מתבצעת ע"י  קבלן לפי חוזה וחלק ע"י עובדי המחלקה הכללית.

 3. מניעת סכנת מחלות וזיהום מקורות מים ע"י ביצוע בדיקות דגימות מים תקופתיות ברחבי הכפר ומאגרי המים.

 4. ריסוס והדברה במקורות זיהום, ובמוסדות ע"י מדביר מוסמך ומעקב אחרי מפגעים דומים .

 5. שירות וטרינרי כולל, טיפול בבעלי חיים וחיסונם ובדיקת מזון ובשרים למיניהם בעסקים ע"י רופא וטרינר שעובד במועצה.

 6. בדיקת עסקים, ומתן רישיונות לעסקים שבתחום הרשות ודאגה שיתנהלו ע"פ התנאים וכפוף לחוקים הנדרשים מכל עסק.

 

 • תפקידים:

המחלקה מאוישת ע"י שלושה עובדים אשר מוגדר תפקיד כל אחד מהם ועובדים בשיתוף פעולה ותיאום עם מחלקות הרשות השונות וההנהלה .

 1. מנהל מחלקת תברואה: עטילה שפיק המטפל בבעיות שוטפות בענייני אשפה, ביוב ורישוי עסקים.

 2. רופא וטרינר: ד"ר בשארה ריאד, מטפל בסכנות מחלות בעלי חיים, חיסונים, בדיקת מזון ואיכותו במיוחד בעסקי מכירת בשרים למיניהם.

 3. העובד מר גאנם פאיז: המטפל בתחנות שאיבה, אחזקה וניקיון .

 

מטרות המחלקה:

לתת את השירות הטוב ביותר במקצועיות ונאמנות, לדאוג לשלום התושב ורווחתו, ולתת מענה ופתרון לכל בעיה שנתקל בה, עובדים כל הזמן במגמה לשיפור וקידום איכות וניקיון הסביבה.

 

בתחום התברואה והסביבה הגענו להישגים ומטרות ברוב התחומים, במיוחד העלאת המודעות בקרב התושבים וההתייחסות לאיכות הסביבה גברו והתחלנו להרגיש את זה בשטח, במיוחד בענייני הניקיון ורישוי עסקים.

מידע בדבר איכות המים לשתייה מוזרם מידי פעם לאתר, ויופץ בלוח מודעות ברשות ומסודותיה.

 

 

רישוי עסקים ותנאים לקבלת רישיון עסק:

כל עסק המתנהל בשטח הרשות חייב לקבל רישיון עסק ולכן יש צורך להגיש  בקשה במועצה אשר תועבר לגורמים המתאימים ומתן הרישיון יהיה מותנה וכפוף לגורמים אלה , גורמים אלה משתנים מעסק לאחר לפי מהות העסק.

 

מטרות רישיון עסק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

 4. מניעת סכנות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים או בתרופות.

 5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה ניאותים.

 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות.

 

בכבוד רב,

סדיק נג'ם

מנהל מחלקת

תברואה ורישוי עסקים

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220