מחלקת חינוך פורמאלי

שעות פעילות המחלקה באופן קבוע בין השעות 7:30 – 16:00 ובזמנים לא שגרתיים לפי הצורך .

 

חזון המחלקה במערכת החינוך בישוב:

"חינוך אדם אוהב אדם המכבד את מורשתו ומשתייך לחברתו ולארצו,

ומתנהג ע"פ מערכת ערכים לוקלית המשלבת ערכים אוניברסליים"

 

 • מחלקת החינוך במועצה המקומית בית – ג'ן עובדת כחולייה המקשרת בין מוסדות החינוך ביישוב החל מגני טרום חובה וכלה בבתי הספר בחטיבות העליונות לבין מוסדות המועצה ומוסדות משרד חינוך הלא פורמליים כמו מח' קידום נוער ומועדוניות .

 • פעילות המחלקה מתמקדת בטיפול בכל הטפסולוגיה הקשורה במשרד החינוך כדוגמות בינוי, הסעות, פרויקטים חינוכיים, שיפוצים, ציוד וריהוט, הסעות תלמידים, נשירה, שפ"ח, שפ"י, מצבת תלמידים, רישוי מוסדות חינוך, שיבוץ תלמידים במסגרות חוץ, ועדות השמה ישיבות ועדת היגוי, שיבוץ עוזרות גננות .

 • פעילות המחלקה נעשית תוך תיאום מלא עם יו"ר המועצה והנהלתה ומנהלי המחלקות בתחומים שונים במיוחד כ"א, מחלקת רווחה , בריאות וחינוך בלתי פורמלי. וכמובן בתיאום מלא מול הפיקוח במשרד החינוך מחוז צפון להלן פרטי המפקחים הנוגעים בדבר :

 1. מפקח כולל של בתיה"ס בישוב ד"ר כמאל שופאנייה

 2. מפקחת גנים גב' איהאב קאסם מרעי

 3. מפקחת חינוך מיוחד גב' פאדיה פלאח

 

במחלקת החינוך פועלים מדורים כלהלן:

 • ביקור סדיר

 • גני ילדים

 • מחלקת שרות פסיכולוגי

 • מועדוניות משפחתיות חינוכיות

 

עובדי מחלקת החינוך:

 • מהנא טאפש - מנהל מחלקת חינוך

 • רינאת טאפש - מזכירת מחלקת חינוך משותף

 • אנואר סעד - רכז גנים

 • דהבייה אבו חיה - קצינת ביקור סדיר

 • נאדיה זידאן - קצינת ביקור סדיר

 

עובדי בתיה"ס

עובדי מנהלה בי"ס תיכון מקיף:

 • מהא קבלאן - מנהלנית

 • נוהאל מוראד - מנהלנית

 • רים חטיב - לבורנטית

 • אמין טאפש - שרת

 • יאסר קבלאן - עובד ניקיון

 • עזאת קאזמל - מתאם מחשוב

 • מחמד קבלאן - טכנאי מחשבים

 • מהא זוויהד - מפעילת ציוד אורקולי

 • פתנה קבלאן - לבורנטית

 • נגם נגם - לבורנטית

 • חלוד סמיד - ספרנית

 • בדיעה חטיב - עובד ניקיון

 • נאהדה קבלאן - עובדת ניקיון

 • חדרה קבלאן - עובדת ניקיון

 • עפיפה דאהר - עובדת ניקיון

 

עובדי מנהלה בי"ס חט"ב מקיף:

 • נביל טאפש - מנהלן

 • דינא חטיב - מזכירת משנה

 • גונופיאף שהין - לבורנטית

 • מחמד דאהר - שרת

 • נגים סרבוך - עובד ניקיון

 • ופיקה נגם - עובדת ניקיון

 • מיסר אסעד - עובדת ניקיון

 • עזאת קזאמל - מתאם מחשוב

 • שאדי קבלאן - רכז מוגנות ומשמעת

 

עובדי מנהלה בי"ס יסודי א':

 • נבאל פארס - מזכירת ביה"ס

 • אחמד פארס - שרת

 • נורה חיר - עובדת ניקיון

 • אמין חמוד - עובד ניקיון

 • סלמאן חרב - עובד ניקיון

 

עובדי מנהלה בי"ס יסודי ב':

 • חאתם אסעד - מזכיר ביה"ס

 • מלכה עלי - מזכירת משנה

 • חסן נג'ם - שרת

 • גוהרה נגם - עובדת ניקיון

 • הודא סרבוך - עובד ניקיון

 • כרים חמוד - עובד נקיון

 

עובדי מנהלה בי"ס יסודי ג':

 • אלמאזה קבלאן - מזכירת ביה"ס

 • כאמל טאפש - שרת

 • מגד טאפש - עובד ניקיון

 • גוליה סלאלח - העובדת ניקיון

 

עובדים המועסקים כמלווים לתלמידי החינוך המיוחד ומחוץ לו:

 • פואד אבו סאלח - מלווה

 • פדא חרב - מלווה

 • אמל אסעד נגם - מלווה

 • חסן נגם - מלווה

 • דינה מוסא - מלווה

 • זאיד יוסף - מלווה

 • מהאנה  - מלווה

 • אתיל קבלאן - מלווה

 • ראאדה חרב - מלווה

 

כמו – כן עובדים במחלקת החינוך מורות תגבור וסייעות לתלמידים נזקקים ולכל אחת מאלה משרד החינוך מתקצב את הרשות מדי שנה במס' שעות ע"י הפיקוח לחינוך המיוחד ו/או גופים מממנים אחרים של משרד החינוך כמו אגף שחר .

 

להלן רשימת מורות התגבור והסייעות הצמודות וצוות מועדונית משותפת :

 • זהרה עטילה -מורת תגבור זמנית

 • זהיה שהין -מורת תגבור זמנית

 • נבילה קבלאן - מורת תגבור זמנית

 • סיהאם יוסף - מדריכת מועדונית קבועה

 • ראאדה חרב - אם בית מועדונית קבועה

 • אבתסאם דחרוג' - סייעת חינ"מ זמנית

 • חולוד סויד - סייעת חינ"מ זמנית

 • ג'והרה סרבוך - סייעת חינ"מ קבועה

 • מיסון קבלאן - סייעת חינ"מ קבועה

 • סמיה חסאן - סייעת חינ"מ קבועה

 • זמורוד סעד - סייעת חינ"מ זמנית

 • עביר מחמוד - סייעת חינ"מ זמנית

 • סמאהר חמזה - סייעת חינ"מ קבועה

 • חדרה קבלאן - סייעת רפואית זמנית

 • חנין סלאלחה - אם בית מרכז טיפולי קבועה

 

לגבי פרויקט המופעל בקרב אוכלוסיית הטף והאתגר גילאי 0-5 מופעל תוכנית הטף והאתגר, במסגרת פרויקט רווחה חינוכית ושקום שכונות שמתוקצב דרך אגף שחר במשרד החינוך הפרויקט פועל בקרב 80 משפחות בישוב לגבי שנת תשע"א .

 

להלן טבלה שמפרטת רשימה שמית ופרטי הרכזת והמדריכות שמפעילות את הפרויקט, עבודתן של הרכזת והמדריכות לפי מס' שעות קבועות מראש :

 • רוזלין קזאמל - רכזת הפרויקט

 • היאם זידאן - מדריכה

 • סמאהר טאפש - מדריכה

 • זינאת חרב - מדריכה

 • הנאא דיב - מדריכה

- לגבי הגנים בכל גן יש גננת אם וגננת משלימה ועוזרת מטעם הרשות .

להלן רשימת העוזרות הקבועות :

 • מתיל שהין - עוזרת גן ט . חובה

 • מנאל נגם - עוזרת גן ט . חובה 

 • בדיעה חיר - עוזרת גן ט . חובה 

 • גיהאן חסן - עוזרת גן ט . חובה 

 • עפיפה מנסור - עוזרת גן ט . חובה 

 • תמימה טאפש - עוזרת גן ט . חובה 

 • חולה נגם - עוזרת גן ט . חובה 

 • ראאדה יוסף - עוזרת גן ט . חובה 

 • עביר גאנם - עוזרת גן טיפולי

 • שקיה סלאמה - עוזרת גן חובה

 • סוהא זידאן - עוזרת גן חובה

 • עטאף חטיב - עוזרת גן חובה

 • מזינה פארס - עוזרת גן חובה

 • גיהאן אבו סלאח - עוזרת גן חובה

 • אבתסאם קבלאן - עוזרת גן חובה

במחלקת החינוך פועלת מחלקת שרות פסיכולוגי למועצה מאושר 2.5 תקנים
להלן רשימה שמית ופרטים על אודות מחלקה זו :

 • נדאל מוסא - פסיכולוג

מעמד: קבוע

בי"ס: יסודי א'

אחוז משרה: 50%

 • עלאא בקראוי - פסיכולוג

מעמד: קבוע

בי"ס: יסודי ג'

אחוז משרה: 50%

 • ודיע עאסלה - פסיכולוג

מעמד: קבוע

בי"ס: יסודי ב'+ גנים

אחוז משרה: 100%

 • סאאדה דגש - פסיכולוג

מעמד: קבוע

בי"ס: חט"ב

אחוז משרה: 50%

                                                 

מוסדות החינוך – נתונים כלליים – לשנה"ל  תשע"ז

סה"כ תלמידים בבתי"ס יסודי= 1221

סה"כ תלמידים במקיף=   1244

סה"כ תלמידי גנ"י ח.+ט. =    587 כולל נעמ"ת   

תלמידי ק. נוער = 14

תלמידי חוץ– בתמ"ת ובבתי"ס טכנולוגיים  = 120

תלמידי חוץ חינוך מיוחד = 38

תלמידי חוץ בבתי"ס רגילים = 55

דתיים – 9

 

להלן רשימת יו"ר ועדי הורים בבתיה"ס :

 • סאמי שהין - תיכון מקיף

 • אמין חטיב - חט"ב מקיף

 • פארס עטילה - יסודי א'

 • סאלח אסעד - יסודי ב'

 • האיל דבור - יסודי ג'

 

רשימת פרויקטים מופעלים בבתי הספר:

 • מעגן - גני טרום חובה

שקום שכונות

התשלום לא עובר דרך הרשות

 • שחקיות - כל הגנים

שקום שכונות

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • תוכנית אור - גני חובה

אגף שח"ר

התקציב עובר דרך הרשות

 • מהבית לבית הספר - גילאי 1 – 5 

אגף שח"ר

התקציב עובר דרך הרשות

 • מורות תגבור - בתי"ס יסודיים

רווחה חינוכית אגף שח"ר

התקציב עובר דרך הרשות

 • שעות החומש - בתי"ס יסודיים

משרד חינוך

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • מעברים - בתי"ס יסודיים

רווחה חינוכית אגף שח"ר

התקציב עובר דרך הרשות

 • שלהבת - תגבור בשפה הערבית

משרד חינוך

התקציב עובר בשעות לבתיה"ס

 • מיצוי ומצויינות במקצוע מתמטיקה - חט"ב כיתות ז + ח

משרד חינוך

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • מצטיינים - חט"ב כיתות ח + ט

משרד חינוך

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • שעות חומש וטיפוח - חט"ב כיתות ז + ח + ט

משרד חינוך

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • כיתת סטארט - תיכון

משרד חינוך

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • כיתת תלם - חט"ב

משרד חינוך אגף שחר

התקציב לא עובר דרך הרשות

 • מגמת חיל אוויר - תיכון + חט"ב

משרד חינוך

 • פסיכומטרי - תיכון

משרד חינוך

התקציב עובר בחלקי דרך הרשות

 • פרויקט הנדסת ההצלחה - תיכון

שקום שכונות חינוכי

התקציב עובר דרך הרשות

 • פרוירקט מב"ר - תיכון כיתות י + י"א + י"ב

אגף שח"ר

התקציב עובר בשעות ישירות לביה"ס

 • פרויקט אתגר - תיכון כיתות י + י"א + י"ב

אגף שחר

התקציב עובר בשעות לביה"ס

 • שעות חומש - תיכון

משרד חינוך

התקציב עובר בשעות לבי"ס

 • פרויקט אופק חדש - בתי"ס יסודיים + חט"ב

משרד חינוך

התקציב עובר דרך הרשות

 • פרויקט כיתות חכמות - כל בתיה"ס

משרד חינוך + מפעל הפיס

התקציב עובר דרך הרשות

 • מועדוני ספורט בית ספריים - בתי"ס יסודיים + חט"ב

משרד תרבות וספורט

התקציב עובר דרך עמותת הספורט

 

 

 

בכבוד רב,
מהנא טאפש
ראש מנהל חינוך

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220