מחלקת הנדסה

 • מהנדס המועצה:

אינג' נדים מרעי.

דרך התקשרות - 050-9022308

טלפון ישיר 9950623 -04  

מהנדס משנה:

הייסם עטילה

דרך התקשרות - 054-8893699

מזכירת המחלקה:

כרימה אבו עסלה

דרך התקשרות - 04-9802220 שלוחה 4


רקע כללי:

מהנדס הוא מנוי חובה בכל הרשויות המקומיות – תפקיד סטטוטורי המחויב עפ"י חקיקה .

 

המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי אורבאני כמתכנן, כמייעץ לראש המועצה והמועצה וכמבצע מדיניות רשויות התכנון המקומית, המחוזית והארצית, וחתימתו נותנת תוקף לתכניות, חוזים, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ותקנות .

 

 • מהנדס המועצה אחראי על התחומים שלהלן:

א. תכנון שטח שיפוט של הרשות :

- הכנת תוכניות אב ופרוגראמות.

- הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות.

- הכנת תוכניות מפורטות.

- שינוי ייעודי קרקע והפקעות לצרכי ציבור.

- ייצוג הרשות בועדות התכנון.

ב.רישוי ופיקוח :

- אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה, שימוש חורג והקלות בניה.

- פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים- בבניה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.

- איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.

ג. בנייה ציבורית :

- תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית.

- שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור.

- תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות בניה , פרויקטים, ותשתיות בתחומי הרשות (מים, ביוב, כבישים, תאורה , מגרשים וכו')

 

 • פרוייקטים בביצוע:

המחלקה מטפלת כעת בפרויקטים השונים שלהלן :

 1. קידום תכנית תחום שיפוט הכפר

 2. קידום תכנית שכונות חיילים משוחררים .

 3. קידום תכניות מפורטות מתחמים בתכנית המתאר בית-ג'ן .

 4. תוספת לבי"ס יסודי ב' .

 5. פיתוח דרך מס' 15 .

 6. פיתוח דרכים 86 ליד מגרש ספורט בי"ס יסודי א' .

 7. מגרש משולב בי"ס ב' .

 8. מגרש משולב בי"ס מקיף .

 9. תחבורה ציבורית .

 10. זיפות כניסות לבתים .

 11. כיכר בכניסה לכפר .

 12. שיפוץ אולמות ספורט בבתי-ספר .

 13. שדרוג מגרש ספורט ליד בי"ס א' .

 14. תוספת חדרי לימוד בי"ס יסודי ג' .

 15. פיתוח דרך מס' 7 ב' בשלב מתקדם .

 16. פיתוח גרעין הכפר במימון משרד התיירות .

 •  פרויקטים שבוצעו מתחילת הקדנציה ה- 11 וחלקם עדין בביצוע: 

 1. שיפור דרכים חקלאיות .

 2.  אטרקציות תיירותיות .

 3.  פיתוח דרך מס' 22 .

 4.  הקמת מועדון נוער .

 5.  הקמת בית יד לבנים .

 6.  השלמת שיפוץ המתנ"ס .

 7.  פיתוח שבילי אופניים בתחום הכפר .

 8. הנגשת בניין המועצה המקומית –בניית מעלית .

 9. סימון כבישים והסדרי בטיחות ביישוב .

 • פרויקטים שאמורים להתבצע בקרוב, ועפ"י אישור תקציבי:

 1. שיפור דרכים חקלאיות .

 2. אטרקציות תיירותיות .

 3. פיתוח דרך מס' 22 .

 4. הקמת מועדון נוער .

 5. הקמת בית יד לבנים .

 6. השלמת שיפוץ המתנ"ס .

 7. פיתוח שבילי אופניים בתחום הכפר .

 8. הנגשת בניין המועצה המקומית –בניית מעלית .

 9. סימון כבישים והסדרי בטיחות ביישוב .

 • סדר פעולות המחלקה בשגרת חירום :

 1. ביצוע פעולות במעבר משגרה לחרום.

 2. ניהול המחלקה ותיאום עבודת המטה.

 3. ביצוע חיתוכי מצב, הערכות מצב בהתאם לשעון פעילות יומי.

 4. השתתפות בהערכות מצב ראש הרשות.

 5. הפעלת מערכת דווח ועבודה מול גורמי המטה הרלוונטיים במרחב.

 • משימות המחלקה בחירום :

 1. לתאם עבודת המטה מול בעלי התפקידים במכלול בינוי, מים וביוב, איכות הסביבה, וחשמל .

 2. לוודא הספקת מים סדירה ליישוב באמצעות תאגיד פלג הגליל.

 3. שיקום מבנים ודיור חלופי.

 4. טיפול בתשתיות – מים, גז וחשמל.

 5. ניהול המידע בתחומי, מפעלים חיוניים וחשמל.

 

כפי שהוזכר לעיל , המחלקה עוסקת בתחום חשוב והוא הרחבת תכנית המתאר של היישוב והעניין נמצא בשלב מתקדם . כמוכן בתכנון שכונת חיילים משוחררים בחלקה 5 גוש 18501 והתכנית הוגשה לוועדה המקומית ביום 15/9/10 בישיבה מס' 201007 והומלצה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה לצורך המשך טיפול ואישור .

 

ברצוני לציין כי קידום תכנית המתאר (ההרחבה) נבע כתוצאה משיתוף פעולה מלא בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי לבין ראש המועצה המקומית מר ביאן קבלאן ומהנדס המועצה וחברי המועצה המקומית בית-ג'ן .

 

בכבוד רב,
אינג' נדים מרעי
מהנדס הרשות

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220