חוק חופש המידע

שעת קבלת קהל לעיון בפרוטוקולים וחוקי עזר :


יום שני משעה 12:00 עד 16:00

בתיאום מראש עם מזכירת המועצה גב' פדוה דבור טל' 049950600 .

בשנת 2009 לא היו פניות מתושבי הכפר לעיון בחוקי העזר ו/או פרוטוקולים במועצה , למעט חברי מועצה מכהנים שמבקשים מידי פעם לעיין במסמכים שונים.

 

דו"ח כספי לתושב : - לחץ כאן

דו"ח יישום חוק חופש המידע לשנת 2017

דו"ח יישום חוק חופש המידע לשנת 2018

דו"ח יישום חוק חופש המידע לשנת 2019

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220