מחלקת גזברות

  • גזבר המועצה:

רו"ח האדי סעד                  
טלפון – 04-9802220                                                                     
נייד - 050-9022316

פקס - 04-9805533


תחום אחריות:
ניהול התקציב , מעקב תקציבי , ניהול המשק הכספי , פיתוח כלכלי , חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים , ואחריות ניהולית ליחידת הגביה , הנהלת החשבונות , שומה וארנונה , שכר רכש וקניינות .

גב' אבתהאג' סלאלחה – מזכירת גזבר

טלפון – 04-9802220

 

  • מחלקת הנהלת חשבונות:

מנהלי חשבונות:
מר עבדאללה קייס

טלפון - 04-9802220


מר מעדא עזה

טלפון – 04-9802220

תחום אחריות:
ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעילות הכספית .
עריכת התאמות בנקים ספקים וגופים שונים .

 

  • חשבות שכר ושומה (חיובי ארנונה):

מר ג'מיל עזה

טלפון – 04-9802220

תחום אחריות:
חשבות שכר : הכנת תלושי שכר , יישום הסכמי שכר , חישוב מיסים ונלוות לשכר .
חיובי ארנונה : עריכת חיובי ארנונה , טיפול בפניות והשגות .

 

  • מחלקת גביה :


מר לוטפי טאפש

טלפון – 04-9802220
גב' אומימה טאפש

טלפון – 04-9802220

 

תחום אחריות:
גביית חיובים שוטפים וחובות עבר בגין ארנונה  והכנסות עצמיות אחרות וטיפול בהנחות .
קבלת קהל במחלקת הגביה - ימים א-ה שעות 0830-1500.

 

  • מחלקת רכש וקניינות:

 

מר מחמד אבו עסלה

טלפון – 04-9802220
מר סלימאן קבלאן

טלפון – 04-9802220

תחום אחריות:
רכישת טובין למחלקות השונות וסיוע לקבל את האספקה במועד , בהתאם לצרכים, לאילוצי התקציב ובהתחשב במצב הנזילות הקיים והצפוי לתקופה הנראית לעין .

 

בכבוד רב,
האדי סעד
מנהל המחלקה
גזבר המועצה

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220