מינויים

מינוי יועץ משפטי חדש למועצה:


החל מתאריך 16/4/10 נכנס עו"ד עאדל עלי לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה המקומית בית גאן במקומה של עו"ד ורד ריקנטי. המינוי הנו לפי חוזה אישי.

 

בהצלחה למר עאדל עלי.

מינוי קב"ס (קצין ביקורים סדיר):


החל מתאריך 1/9/10 מונתה גב' נאדיה זידאן לתפקיד קב"ס במחלקת החינוך , היקף משרה - מלאה.

 

בהצלחה לגב' נאדיה זידאן.

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220