מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220

דף קשר - עובדי המועצה