מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220

פרוייקטים

עושים עבור תושבי הכפר

פרוייקטים אשר בוצעו במהלך השנתיים האחרונות