פרוטוקולים

מתעדכנים בתכני הישיבות

פרוטוקולים מן המניין
פרוטוקולים שלא מן המניין

כחלק ממדיניות השקיפות וזמינות המידע לתושב אנו מעמידים לרשותך
לעיון את כל הפרוטוקולים של הישיבות הפתוחות אשר נערכו במליאת המועצה .
 
לתשומת ליבך תושב יקר - 
חל איסור לעשות שימוש שלא עפ"י דין בפרוטוקולים , תודה 

פרוטוקולים - הקלטות הישיבה

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220