מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220

פרוטוקולים

מתעדכנים בתכני הישיבות

פרוטוקולים מן המניין
פרוטוקולים שלא מן המניין

כחלק ממדיניות השקיפות וזמינות המידע לתושב אנו מעמידים לרשותך
לעיון את כל הפרוטוקולים של הישיבות הפתוחות אשר נערכו במליאת המועצה .
 
לתשומת ליבך תושב יקר - 
חל איסור לעשות שימוש שלא עפ"י דין בפרוטוקולים , תודה 

פרוטוקולים - הקלטות הישיבה