מחלקת חירום וביטחון

 • אודות המחלקה:

מחלקת הביטחון ממונה על שירותי חירום וביטחון במועצה

ומתופעלת על ידי קצין הביטחון- קב"ט.

 

קב"ט הרשות:

סהיר נג'ם

דוא"ל: saheirn61@gmail.com

טלפון ישיר : 04-9950614

פקס: 0

4-9802240נייד: 050-9022318

 

 • תפקידי מחלקת הביטחון במועצה:

 1. דיווח ותיאום בין גורמי החירום : מד"א, כב"א, צ.ה.ל, משטרה/ משמר אזרחי, ומשרדי הממשלה.

 2. ארגון , הכנה ותרגול ועדות מל"ח ו פס"ח.

 3. תחזוקת ושיפור המקלטים במוסדות ציבוריים .

 4. מתן שירות וטיפול מיידי לבעיות המדווחות.

 5. סיוע לכוחות ההצלה השונים בטיפולם בתחום היישוב.

 6. ארגון האבטחה ותרגילים במוסדות החינוך ובדיקת היערכותם ומוכנותם לחירום.

 7. אבטחת אירועים עירוניים בשיתוף ובתיאום עם משטרת ישראל.

 8. לרכז את ועדות מל"ח ופס"ח, ולהכין את מרכז ההפעלה לחירום.

 9. כתיבת נוהלים לשע"ח והטמעתם .

 

( הכנת היישוב בשגרה לשעת חירום )

 

מל"ח = משק לשעת חירום                          פס"ח = פינוי , סעד , חללים .

פקע"ר = פיקוד העורף                                ר.ח.ל = רשות חירום לאומית.

כב"א = כיבוי אש                                        מד"א = מגן דוד אדום.

הג"א = הגנה אזרחית

 

 • להיות מוגן - בול בזמן!

תושב יקר שלום רב:

כמוך ככל התושבים יקרים לנו אתם וכל בני ביתכם, וכדברי חכמים " עדיפה שעה אחת קודם".

 

על כן ולאור האמור לעיל חובה עלינו כולנו,

לדאוג לשלום משפחותינו ואל לנו לזלזל ולסמוך אלא על עצמינו בראש ובראשונה,

וכדברי חכמים: ( אם אין אני לי , מי לי.. ואם לא היום אז מתי )

 

חיים אנו באיזור מעורער ביציבותו ובמיוחד לאור קרבת כפרנו לגבול הצפון, ומצבי החירום עלולים להתרחש בכל עת ובכל רגע, ללא כל הודעה או התראה מקדמת.

מצב חירום... לא בהכרח רק מצב מלחמתי או התדרדרות במצב הבטחוני, כי אם יכול להיות אסון טבע , מגיפה, פנדמיה, תמותה המונית ועוד ועוד.....

 

מדינתנו ישראל נכון הינה מדינה נאורה ואינה מפקירה את אזרחיה... אבל.. ובעת אסון המוני שעלול להיות בכל זמן נתון נצטרך לדאוג לעצמינו לפחות ב- 72 השעות הראשונות.

אני מזמין אותך לבקר באתר פיקוד העורף שכתובתו היא: www.oref.org.il

ומבקשך לעיין , ולפעול על פי המופיע באתר ולהיות :"מוגן בול בזמן" לכל שאלה ועניין הנני עומד לרשותך

 

 

בכבוד רב,
סהיר נג'ם
קב"ט בית ג'אן

ומנהל עיר ללא אלימות

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220