מחלקת לשירותים חברתיים

קבצים להורדה

בכבוד רב,
זיאד קאבלן עו"ס
מנהל המחלקה

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220