יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

היועצת לקידום מעמד האישה, ברשות המקומית, תפעל לקידום מעמד האישה ולקידום השוויון המגדרי, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ובקרב העובדות והעובדים ברשות המקומית.

היועצת פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות [יועצת לענייני נשים], התש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת למעמד האישה. 
היועצת תיזום, תקדם ותתאם פעילויות במחלקות הרשות המקומית, ובקרב גופים אחרים הפועלים בתחומי אחריותה של היועצת.

היועצת תוביל, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ועם המועצה את תהליך התווית המדיניות של הרשות המקומית, לשם קידום מעמד האישה והשגת השוויון המגדרי, לביעור כל סוגי ההפליה ולמניעת אלימות נגד נשים.

היועצת תהיה מעורבת ושותפה בתהליכי קבלת החלטות הקשורים לתחומי הפעולה של התפקיד.

היועצת תייצג את סדר היום המגדרי-הנשי, בכל הצמתים שבהם מתקבלות ההחלטות ברשות המקומית.

תפקידה של היועצת הינו תפקיד "מטה" המורכב מיישום תהליכי ניהול, קבלת החלטות, מעקב ובקרה.

היועצת תסתמך על גופים ומנגנונים קיימים, תוך הגברת התיאום של פעילותם – בינם לבין עצמם ובינם לבין גורמים בתחומי הרשות המקומית ומחוצה לה.

הכלים הניהוליים והמערכתיים העומדים לרשותה יכללו:

ייזום והרחבה של תוכניות, שיקדמו את השוויון המגדרי וקידום מעמד האישה.

תכנון לטווח ארוך ולטווח קצר, תוך שאיפה ליצירת "תוכנית אב" מערכתית שממנה יגזרו תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.

גיוס משאבים לטובת תוכניות/ פעילות/ שירותים, המקדמים את השוויון המגדרי תוך דגש על קידום מעמד האישה.

תיאום בין גורמים ברשות המקומית ובקהילה, ליצירת שיתוף פעולה בין גופים ומערכות ארגוניות וחברתיות שונות שפעילותם נוגעת לתחומי הפעילות של היועצת.

הפעלת מדדים לבחינה של הפעילויות המבוצעות ובכלל זה: מדדי יעילות לבחינת אופן הקצאת המשאבים והפעולות ולבחינת הפעילויות שבתחום התפקיד של היועצת.

 

הערה: (* סדר הנושאים המובאים לעיל אינו משקף את סדר העדיפות/חשיבות הנושא. כל יועצת רשאית להחליט על פי שיקול דעתה וצרכי המקום לגבי סדר הפעולות והתחומים).

תחומי הליבה של תפקיד היועצת:

 1. תעסוקה

 2. חינוך והשכלה

 3. ייצוג הולם

 4. אלימות

 5. זכויות ומידע

 6. בריאות.

 

פעולות היועצת:

 • העלאת המודעות בציבור והעלאת הנושא על סדר היום הציבורי.

 • השתתפות בוועדות הרשות.

 • ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות.

 • שיתוף פעולה עם ארגוני נשים, מוסדות ונותני שירותים בתחום.

 • פיתוח מנהיגות נשים.

 • נשים בעולם העבודה.

 • כנסים וימי עיון.

 • מאבק באלימות נגד נשים.

 • ציון יום האישה הבינלאומי.

 • העצמת נשים.

פרטים ליצירת קשר:

היבה סלאלחה

0543129674

Hiba1233@yahoo.com

04-9802220

اذا كانت لديك رؤيا نسوية، تطمحين للتغيير المجتمعي والجماهيري, ترغبين في قيادة التغيير على الصعيد الشخصي والمجتمعي ، اذا كنت تريدين ان تكوني جزء من حراك نسوي فعال يسعى لرفع مكانة المرأة والمجتمع، ومناهضة العنف ضد المرأة. 

اذا كانت لديك روح التطوع والمبادرة والعطاء 

اذا كنت ترغبين في التأثير واتخاذ قرارات هامة في بلدك ، 

فمكانك معنا في المجلس النسائي. 

المجلس النسائي يعلن عن افتتاح الانتساب له من جديد.. 

على الراغبات التواصل مع :

 

المستشارة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية

هبه صلالحه - 0543129674

المجلس المحلي - 049802220

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220